Här har vi svenska. Vi har läst en text tillsammans, i par och ensamma. Nu ritar vi det som vi har läst. Vi arbetar två och två.


Prenumerera på nya blogginlägg